OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata lakimiehen käyttämisestä oikeudenkäynneistä aiheutuvia kustannuksia erikseen määritellyissä vakuutustapahtumissa. Oikeusturvavakuutus sisältyy yleisimpiin vapaaehtoisiin vahinkovakuutuksiin kuten kotivakuutukseen. Vakuutus voi
myös olla osa autovakuutusta tai maatilavakuutusta. Vakuutus sisältyy usein myös yrittäjien ja yritysten vahinkovakuutukseen.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa luetelluista vakuutustapahtumista aiheutuvat, avustajan palkkiot, oikeudenkäyntimaksut sekä todistajanpalkkiot omavastuuosuudella vähennettynä. Lähtökohtaisesti oikeusturvavakuutus korvaa riita-asioiden oikeudenkäynteihin liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Yleensä vakuutus kattaa myös rikoksen uhrin oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Vakuutukseen liittyy omavastuu,
joka on yleensä 15 % kuluista, kuitenkin vähintään noin 200 euroa vakuutuksesta riippuen. Vakuutusmäärä eli vakuutuksen perusteella korvattavien kulujen enimmäismäärä on määritelty vakuutuskirjassa.

OIKEUSAPU

Julkinen oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilö voi saada oikeudellisen asian hoitamista varten lakimiehen apua kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusavun saamiseen vaikuttavat henkilön varallisuusolosuhteet. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat, mutta yksityistä lakimiestä voi käyttää vain tuomioistuinasioissa.

Selvitämme asiakkaamme mahdollisuuden saada asiaan maksutonta oikeusapua ja edellytysten täyttyessä haemme oikeusapupäätöksen.

Rikosoikeudenkäynnissä vastaajalle voidaan määrätä tietyissä tilanteissa puolustaja valtion varoista hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta. Henkilö voi itse valita haluamansa lakimiehen puolustajaksi. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.


Lakiasiaintoimisto Rantala, Apiankatu 1 (2. krs), 37600 Valkeakoski  •  puhelin 040 503 2566, e-mail: rami.rantala@lakirantala.fi